poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Ten niezwykły obszar na terenie Kujaw został objęty ochroną prawną w 1967 roku. W kolejnych latach dochodziły dodatkowe akty prawne wspierające, między innymi z programu Natura 2000. Zdecydowanie największym skarbem, wymagającym największej troski z perspektywy przyrody jest unikalne ptactwo występujące w tamtym terenie - chronione gatunki wodne, lądowe i błotne. Do najznamienitszych historycznych atrakcji trzeba zaliczyć Mysią Wieżę, której niektórzy przypisują legendę o Popielu.

Mysia Wieża w Kruszwicy


Kujawy to - obok Warmii i Mazur - region, gdzie odnaleźć można wiele gościnnych gospodarstw agroturystycznych czy rodzinnych kwater. Odwiedzimy tutaj na szlaku ruiny ciekawych zamków krzyżackich czy też wypoczniemy w dziewiczych Borach Tucholskich.